вторник, 3 юли 2007 г.

Финансиране

Финансирането на училището се осъществява със средства от Държавния бюджет чрез МОН.
Също чрез дарения от физически лица, фирми и организации с идеална цел.

Няма коментари: