вторник, 3 юли 2007 г.

Педагогически екип

Училището разполага с високо квалифицирани педагогически кадри.
За корекционно-възпитателната работа се грижат още психолог и логопед.
Училището разполага и с медицинско лице.

В училището работи помощен персонал, подпомагащ възпитателната работа, както и служители, обслужващи административните дейности

Няма коментари: