вторник, 3 юли 2007 г.

Прием на ученици

В Помощно училище интернат “Васил Левски”-гр. Годеч се приемат само ученици, за които всички възможности за обучение и възпитание са изчерпани, при изрично желание на родителите /настойниците/ и след комплексно психолого-педагогическо изследване.
В момента училището приема ученици за учебната 2008/2009 година.

Няма коментари: