вторник, 3 юли 2007 г.

Предмет на дейност

Помощно училище интернат “Васил Левски”-гр. Годеч е специализирано заведение за обучение и възпитание на деца с интелектуална недостатъчност и специфични индивидуални потребности.
В Помощно училище интернат “Васил Левски”-гр. Годеч се осъществява консултативна, диагностична, корекционно-възпитателна работа и лечебно-възпитателна дейност, насочена към коригиране и компенсиране на съответните увреждания.
Помощно училище интернат “Васил Левски”-гр. Годеч е снабдено с подходящи социално-битови условия и специализирани учебно-технически средства за обучението на деца с интелектуална недостатъчност.
Училищното образование се осъществява на два етапа:
І-ви етап – Начален от І до ІV клас;

ІІ-ри етап – Прогимназиален от V до VІІІ клас.

Няма коментари: